Copisteria

k-copisteria

Fotocòpies

Fotocòpies blanc/negre A4
Fotocòpies blanc/negre A3

Fotocòpies color A4
Fotocòpies color A3

Plastificacions

Transparències

Adhesius

Vegetal

Servei de Fax

Papers diversos

Planos

Servei d'Escáner

Plotter

Enquadernacions