Copisteria

k-copisteria

Fotocòpies

Plastificacions

Transparències

Adhesius

Vegetal

Servei de Fax

Papers diversos

Planos

Planos des de l’AutoCAD en blanc/negre de A4 a A0
Planos des de l’AutoCAD en color de A4 a A0

Servei d'Escáner

Plotter

Enquadernacions