Copisteria

k-copisteria

Fotocòpies

Plastificacions

Transparències

Adhesius

Vegetal

Servei de Fax

Papers diversos

Planos

Servei d'Escáner

Plotter

Plotter amb copia directa de A4 a A0 de 170gm
Plotter amb copia directa de A4 a A0 de 360gm
Plotter amb copia directa de A4 a A0 a tela
Plotter amb copia directa de A4 a A0 a tela + marc

Enquadernacions